Begravelseshjælp

Børn under 18 år (uanset formue) kr. 9.300
Personer på 18 år og derover (max.) kr. 9.900
Personer født før 1. april 1957 (min.) kr. 1.050

 

Formuegrænser - voksne

Personerner u/ægtefælle eller u/ børn under 18 år kr. 16.600
- nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på 25.300

 

Personer m/ægtefælle eller m/ børn under 18 år kr. 33.150
- nedsættes herefter gradvis og bortfalder helt ved formue på 39.600

 

Sygeforsikringen Danmark

Begravelseshjælp til medlemmer af gruppe 1 eller 2 er kr. 1.400
Der er ikke hjælp til gruppe 5 medlemmer. Dine børn under 16 år er gratis medlem, hvis du har forældremyndigheden, og barnet er tilmeldt folkeregistret på din adresse. Det kræver dog, at du sørger for at tilmelde barnet.


Fagforeninger

Nogle fagforeninger har begravelseskasser eller tilknyttet gruppelivsforsikringer - spørg bedemanden.

 

Boafgift og gaveafgift

Bundfradrag ved beregning af:

Boafgift: kr. 264.100 i 2011
Gaveafgift for børn og børnebørn: kr. 58.700,- i 2011
Gaveafgift for svigerbørn: kr. 20.500,- i 2011

 

Udlæg til ægtefælle

Værdigrænsen for udlæg af boet til ægtefælle:

Kr. 660.000 i 2011. (Alle beløb, der kommer til udbetaling ved dødsfaldet, herunder alle livsforsikringsbeløb og engangsydelser i pensionssager, skal medregnes ifølge ny arvelov der trådte i kraft den 1.1.2008

Til forside

information

Jeg har en professionel og erfaren bedemandsforretning, og jeg

sætter en ære i at

håndtere hver enkelt

opgave med den

største respekt.

Tlf.: 74 72 00 01

Mobil 29 85 06 29

Læs mere på deres hjemmeside

Kogsvej 4  |  6270 Tønder  |  Tlf.: 74 72 00 01  |  Mobil 29 85 06 29  |  CVR: 32 13 11 23  |  E-mail: km@marskens-begravelsesforretning.dk